Publikációk

Publikációk

 

B. Szabó János – Laszlovszky József – Nagy Balázs – Uhrin Dorottya: Új régészeti eredmények a muhi csata kutatásában. Határtalan Régészet 5:1.  (2020) 88-91.

B. Szabó János: „Most rabló Mongol nyilát. Zúgattad felettünk,” Historiográfiai vázlat a tatárjárás újabbkori magyar történeti irodalmáról. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

B. Szabó János: A muhi csata (1241 április 11.). Korunk. 30. évf. (2019) 3. sz.15-25.

Bárány Attila: A tatárjárás híre Nyugat-Európában. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

Csiky Gergely: A Nagy Mongol Birodalom hadserege. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

József Laszlovszky, Beatrix F. Romhányi, László Ferenczi, Zsolt Pinke: Contextualizing the Mongol Invasion Stephen Pow, of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. Hungarian Historical Review 7, no. 3 (2018): 419–450.

Kovács Szilvia: A nyugati keresztény térítés kezdetei az Arany Hordában. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

Laszlovszky József – F. Romhányi Beatrix: A tatárjárás pusztítása és a templomok. Várak Kastélyok Templomok, Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 15: 2 pp. 32-35. (2019)

Laszlovszky, József – Pow, Stephen: Finding Batu’s Hill at Muhi: Liminality between Rebellious Territory and Submissive Territory, Earth and Heaven for a Mongol Prince on the Eve of Battle. Hungarian Historical Review: New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 8:2 pp. 261-289. (2019)

Tóth Csaba: A tatárjárás kori kincshorizontról. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

Uhrin Dorottya: Johannes de Plano Carpini és C. de Bridia útibeszámolói. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

Veszprémy László: A tatárjárás: Magyarország ismét bekerül a nyugat-európai világképbe. Az elbeszélő források tanúsága. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3

Wolf Mária – Barkóczy Péter: Hejőkeresztúr-Vizekköze lelőhely réz alapanyagú leleteinek régészeti és archaeometriai vizsgálata. Hadtörténelmi Közlemények 2020/3