Uhrin Dorottya

Uhrin Dorottya

Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa a Középkori Történeti Tanszéken. PhD disszertációját A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon címmel készítette, 2019 novemberében summa cum laude minősítéssel védte meg. A Magyar Hagiográfiai Társaság titkára. Mesterképzéseit a CEU Medieval Studies (2018) és az ELTE Középkori történelem programokon (2014) végezte. Bakkalaureátusi tanulmányait történelem – vallástudomány (2011) és keleti nyelvek és kultúrák (mongol szakirány) – buddhizmus szakokon folytatta (2013). Ösztöndíjasként 2012-ben fél éven át a Mongol Állami Egyetemen tanult mongol nyelvet és kultúrát.

Kutatási területe: középkori vallás- és társadalomtörténet, vértanú szüzek kultusza, istenítéletek, magyarországi szentkultuszok, ferences és domonkos missziók Ázsiába, tatárjárás Magyarországon

Válogatott publikációi:

Uhrin, Dorottya: Monstrous Humans in the Mongol Empire. Franciscan Accounts of the Mongolian Tribes. Annual of Medieval Studies at CEU 23 (2017) pp. 123-131.

Uhrin, Dorottya: Kutyafejűek és marhalábúak: 13. századi mongol kifejezések a Historia Tartarorumban. Világtörténet 5 (37):1 (2015) pp. 43-59.

Uhrin, Dorottya: Mongolian Tribal Names in the Historia Tartarorum. Acta Mongolica 14. (2013) pp. 70-74.